DRUHÁ ŠANCA

Dajte druhú šancu výrobkom, ktoré sme vyradili z ponuky, vyrobili na skúšku ako prototyp alebo ktoré si niekto neprevzal, príp. výrobkom, ktoré majú mini výrobnú vadu, ale stále vedia urobiť radosť.

Kategórie